Update: Maatregelen Covid Centrum voor Schematherapie

Landelijk nemen de Covid-maatregelen en -adviezen af. Ook morgen, 25 februari 2022, zullen een aantal landelijke maatregelen en adviezen komen te vervallen. Zo verandert de mondkapjesplicht in binnenruimtes in een dringend mondkapjesadvies.

Vooralsnog hanteren we de maatregelen zoals we die bij het Centrum voor Schematherapie hebben ingezet; een bezoek aan de locatie is nog steeds mogelijk en afspraken gaan gewoon door, tijdens het bezoek gelden er maatregelen en regels. Je kunt ze op onze pagina ‘Informatie Coronavirus‘ teruglezen.

Wij doen dit om de volgende redenen:

  • Het risiconiveau in Nederland is op dit moment nog steeds ‘ernstig’, ondanks dat sprake is van een daling van het aantal gevallen en ziekenhuisopnames. Als we om ons heen kijken zien we dat veel mensen in onze omgeving met Covid geconfronteerd worden.
  • Individuen met een onderliggende kwetsbaarheid lopen onverminderd risico’s door Covid.
  • We willen continuïteit van zorg garanderen, wat natuurlijk niet kan als meerdere behandelaren uitvallen.

Wij houden de landelijke ontwikkelingen in de gaten en zullen op basis daarvan over een maand ons beleid evalueren.