Ons intakeproces

Wij proberen tijdens het intakeproces een zo compleet mogelijk beeld van jouw hulpvraag en context te verkrijgen. Hiervoor hebben wij veel informatie nodig. Er zal jou daarom gevraagd worden om voordat het intakeproces van start gaat meerdere vragenlijsten in te vullen.

Tijdens de online screening wordt (onder andere aan de hand van de door jou ingevulde vragenlijsten) onderzocht of onze behandelmethode passend is bij jouw hulpvraag en context.

Tijdens het eerste intakegesprek zal dieper ingegaan worden op jouw klachten vanuit een schematherapeutisch perspectief.

Gedurende de diagnostiekfase zal – als dit nog niet eerder bij jou is gedaan – onderzoek gedaan worden naar de aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis en eventueel trauma.

Aan de hand van de tot nu toe verkregen informatie zal de specialist tijdens het tweede intakegesprek met jou in gesprek gaan over de diagnosestelling, de indicatiestelling (is schematherapie bij het Centrum voor Schematherapie het meest passend?), wordt er een risicotaxatie gemaakt en wordt de zorgzwaarte bepaald.

Bij het Centrum voor Schematherapie werken wij met meerdere behandelaren vanuit verschillende vakgebieden. Om die reden zal jouw hulpvraag tijdens een multidisciplinair overleg besproken worden. Tijdens dit overleg wordt een advies opgesteld.

Dit advies wordt tijdens een (telefonisch) adviesgesprek aan jou teruggekoppeld. De uitkomst van het advies kan zijn dat wij de behandeling binnen het Centrum voor Schematherapie gaan starten. Echter, ons advies kan ook inhouden dat wij jou voor meer passende behandeling zullen verwijzen naar een andere zorgaanbieder.

Alle gesprekken zullen op locatie plaatsvinden of via een beveiligde beeldbelomgeving (KPN Zorgmessenger).