Nieuws en updates

Aanleveren geanonimiseerde gegevens aan Nederlandse Zorgautoriteit

Vanaf 1 juli 2022 is elke GGz-instelling verplicht om elk half jaar gegevens van cliënten aan de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) te leveren. Het gaat om de zogeheten Zorgvraagtypering. Dat is een instrument waarin we moeten aangeven van wat voor klachten en problemen elke cliënt last heeft. De gegevens zullen geanonimiseerd aangeleverd worden. De Nza wil de gegevens gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Lees meer »
Belangrijk
Centrum voor Schematherapie
Update maatregelen Covid juli 2022

Zoals je in je nabije omgeving misschien ook wel gemerkt hebt, lijkt Covid weer aan een opleving te zijn begonnen. De cijfers in Nederland lopen op, waardoor de kans om besmet te raken met Covid stijgt. Om ervoor te zorgen dat zowel cliënten als collega’s veilig op het Centrum voor Schematherapie aanwezig kunnen zijn, willen we graag enkele maatregelen per direct weer opfrissen en in laten gaan:

Lees meer »
Belangrijk
Centrum voor Schematherapie
Kwaliteit

In mei heeft bij ons een audit plaatsgevonden van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Dit heeft ertoe geleid dat wij vanaf 2 juni 2022 beschikken over een Kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015. Hier zijn wij natuurlijk trots op. Het laat zien dat wij kwaliteit belangrijk vinden en er altijd aan zullen blijven werken om onszelf waar mogelijk te verbeteren!  

Lees meer »
Belangrijk
Centrum voor Schematherapie
Voorrang bij online behandeling

Wil je een kortere wachttijd voor schematherapie? Geef bij jouw aanmelding aan dat je het individuele deel van de behandeling “online” wilt volgen en start sneller met jouw behandeling! Bij het Centrum voor Schematherapie werken behandelaren die expert zijn in ONLINE individuele schematherapie. Onze behandelingen bestaan uit een combinatie van individuele schematherapie, groepstherapie op onze locatie en ehealth opdrachten voor thuis. Kijk voor meer informatie bij ‘Wat doen wij?’.

Lees meer »
Belangrijk
Centrum voor Schematherapie
Update: Vervallen maatregelen Covid Centrum voor Schematherapie

Zoals wij in ons eerdere bericht hadden aangekondigd hebben we de ontwikkelingen omtrent Covid in de gaten gehouden. Gelet op deze ontwikkelingen vervallen vanaf nu alle extra genomen maatregelen op onze locatie (mondkapjes, afstand houden). Wel vragen we iedereen om de eigen gezondheid in de gaten te houden en niet naar onze locatie te komen als je verschijnselen hebt van Covid of griep. Individuele behandelingen kunnen online worden voortgezet. Kortom, let goed op jouw eigen gezondheid en heb ook oog voor die van anderen!

Lees meer »
Update: Maatregelen Covid Centrum voor Schematherapie

Landelijk nemen de Covid-maatregelen en -adviezen af. Ook morgen, 25 februari 2022, zullen een aantal landelijke maatregelen en adviezen komen te vervallen. Zo verandert de mondkapjesplicht in binnenruimtes in een dringend mondkapjesadvies. Vooralsnog hanteren we de maatregelen zoals we die bij het Centrum voor Schematherapie hebben ingezet; een bezoek aan de locatie is nog steeds mogelijk en afspraken gaan gewoon door, tijdens het bezoek gelden er maatregelen en regels. Je kunt ze op onze pagina ‘Informatie Coronavirus‘ teruglezen.

Lees meer »
Nieuws
Centrum voor Schematherapie
Eerste factuur 2022 onder het Zorgprestatiemodel

Dit jaar is het nieuwe financieringsstelsel voor de geestelijke gezondheidszorg van kracht; ‘het Zorgprestatiemodel’. Zoals eerder door ons gecommuniceerd zullen wij hierdoor maandelijks gaan factureren.   Om te kunnen factureren volgens de regels van het Zorgprestatiemodel zijn aanpassingen nodig in alle ICT-systemen, zowel aan de zijde van de zorgaanbieders als aan de zijde van de zorgverzekeraars, dit vergt helaas nog even tijd.   Het gevolg is dat jullie begin maart de eerste factuur van ons mogen verwachten over een periode van 2 maanden, te weten januari en februari. Hierna zullen facturen maandelijks worden verstuurd.  De facturen die rechtstreeks aan de zorgverzekeraars verstuurd worden, zullen naar alle waarschijnlijkheid pas rond april/mei voor het eerst gefactureerd kunnen worden. De exacte (start)datum zal nog door elke zorgverzekeraar bekend gemaakt worden.  Afhankelijk van de voorwaarden van jouw zorgverzekeraar, ontvang jij van ons de factuur op locatie en anders sturen wij de factuur rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar.   Meer informatie over hoe wij factureren? Ga naar Kosten en vergoedingen 2022 • Centrum voor Schematherapie. 

Lees meer »
Personeel
Centrum voor Schematherapie
Vacatures!

Wij zijn op zoek naar een collega die ons secretariaat komt versterken! Vervaldatum 31 januari 2022. Ook is het nog mogelijk te solliciteren op de vacature voor Klinisch Psycholoog. Voor meer informatie zie onze vacaturepagina ‘Werken bij‘.

Lees meer »
Nieuws
Centrum voor Schematherapie
Informatie naar aanleiding van de persconferentie inzake Corona

Op zaterdag 18 december 2021 zijn tijdens de persconferentie zwaardere maatregelen afgekondigd vanwege Covid. De maatregelen en regels met betrekking tot een bezoek aan het Centrum voor Schematherapie zijn hetzelfde gebleven. Zo is een bezoek aan de locatie nog steeds mogelijk en gaan afspraken gewoon door. De geldende maatregelen en regels kan je nalezen op onze informatiepagina ‘Informatie Coronavirus‘.

Lees meer »