Nieuws en updates

Aanlevering gegevens aan de NZa (Zorgvraagtypering)

Na een jaar uitstel zijn wij per 1 juli 2023 verplicht om de zogeheten zorgvraagtypering aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij zullen eind deze maand starten met het opsturen van de zorgvraagtypering naar de NZa. Om deze reden wijzen wij opnieuw op de Verklaring Privacybezwaar. Deze kan je terugvinden op de pagina Regels en voorschriften • Centrum voor Schematherapie. Als je wilt weten welke gegevens precies worden toegestuurd naar de NZa, dan kun je naar de volgende pagina gaan:

Lees meer »
Aannamestop verzekerden Zorg en Zekerheid

Omdat Zorg en Zekerheid weinig vergoed voor schematherapie-behandeling zullen wij deze verzekeraar helaas moeten toevoegen aan de lijst van verzekeraars waarvoor bij ons een aannamestop geldt. Als je bij ons in behandeling wilt komen, dan zal je moeten overstappen naar een andere zorgverzekeraar. De volledige lijst ziet er als volgt uit:

Lees meer »
Belangrijke update voor VGZ verzekerden!

VGZ heeft besloten om een overgangsregeling in te stellen. Iedereen die op dit moment (2022) behandeling is gestart bij een ongecontracteerde GGZ-aanbieder én een restitutiepolis heeft bij VGZ, krijgt ook in 2023 voor 100% vergoed.

Lees meer »
Het Centrum voor Schematherapie gaat uitbouwen!

We gaan het behandelaanbod verbreden met traumabehandeling, MBT, systeemtherapie, Jongvolwassenen, online therapie… En daar zoeken we enthousiaste bouwers voor met lef én (bouw)ervaring! Is jouw interesse gewekt? Bekijk dan de vacatures op de pagina ‘Werken bij‘ en kom gerust een kop thee drinken om de sfeer te proeven!

Lees meer »
Aanleveren geanonimiseerde gegevens aan Nederlandse Zorgautoriteit

Vanaf 1 juli 2022 is elke GGz-instelling verplicht om elk half jaar gegevens van cliënten aan de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) te leveren. Het gaat om de zogeheten Zorgvraagtypering. Dat is een instrument waarin we moeten aangeven van wat voor klachten en problemen elke cliënt last heeft. De gegevens zullen geanonimiseerd aangeleverd worden. De Nza wil de gegevens gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Lees meer »
Belangrijk
Centrum voor Schematherapie
Update maatregelen Covid juli 2022

Zoals je in je nabije omgeving misschien ook wel gemerkt hebt, lijkt Covid weer aan een opleving te zijn begonnen. De cijfers in Nederland lopen op, waardoor de kans om besmet te raken met Covid stijgt. Om ervoor te zorgen dat zowel cliënten als collega’s veilig op het Centrum voor Schematherapie aanwezig kunnen zijn, willen we graag enkele maatregelen per direct weer opfrissen en in laten gaan:

Lees meer »
Belangrijk
Centrum voor Schematherapie
Kwaliteit

In mei heeft bij ons een audit plaatsgevonden van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Dit heeft ertoe geleid dat wij vanaf 2 juni 2022 beschikken over een Kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015. Hier zijn wij natuurlijk trots op. Het laat zien dat wij kwaliteit belangrijk vinden en er altijd aan zullen blijven werken om onszelf waar mogelijk te verbeteren!  

Lees meer »