Regels en voorschriften

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op de door het Centrum voor Schematherapie geleverde zorg zijn de Algemene Voorwaarden Geestelijke gezondheidszorg van toepassing. Klik HIER om het document te raadplegen.

PRIVACY
Privacyreglement

Binnen het Centrum voor Schematherapie is het Privacyreglement CvS van toepassing. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de sinds 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacyreglement is voor het laatst geactualiseerd op 9-3-2023.

Aanleveren geanonimiseerde gegevens aan Nederlandse Zorgautoriteit

Vanaf 1 juli 2023 is elke GGz-instelling verplicht om elk half jaar gegevens van cliënten aan de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) te leveren. Het gaat om de zogeheten Zorgvraagtypering. Dat is een instrument waarin we moeten aangeven van wat voor klachten en problemen elke cliënt last heeft. De gegevens zullen geanonimiseerd aangeleverd worden. De Nza wil de gegevens gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Als je niet wilt dat jouw gegevens geanonimiseerd naar de Nza gaan, dan kun je dat aangeven op een Verklaring Privacybezwaar. Dit formulier kun je HIER vinden. Het ingevulde en getekende formulier kun je aan je behandelaar geven om in je dossier op te laten nemen.

KWALITEIT
Kwaliteitsstatuut

Het Centrum voor Schematherapie beschikt over een Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ-Instelling (hierna: het Kwaliteitsstatuut). In het Kwaliteitsstatuut staat de wijze waarop wij zorg leveren beschreven. Klik HIER om ons kwaliteitsstatuut te openen.

Kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015

Sinds 2 juni 2022 beschikken wij over het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015. 

ONZE KLACHTENREGELING
Klachten

Het Centrum voor Schematherapie maakt zich sterk om jou kwalitatief hoogstaande zorg te bieden die is afgestemd op jouw persoonlijke behoeften. Desalniettemin kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de zorg die wij jou leveren. We waarderen het zeer als je jouw ontevredenheid aan jouw behandelaar voorlegt. Het is voor ons belangrijk dat jij jouw zorgtraject op een prettige manier kan voortzetten. Mocht je er samen met je behandelaar niet uit komen, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij het Klachtenloket Zorg. Het staat je uiteraard ook vrij om rechtstreeks een klacht in te dienen bij het Klachtenloket Zorg, zonder dit eerst aan ons voor te leggen.

Het Klachtenloket Zorg is een loket dat op alle vlakken kan ondersteunen om ervoor te zorgen dat klachten zo snel mogelijk opgelost of zelfs voorkomen worden. Het Klachtenloket Zorg geeft informatie en advies over klachten. Vaak kunnen zij je advies geven over welke stappen je het best kunt zetten. Indien nodig, brengen zij je in contact met een onafhankelijke klachtenfunctionaris, welke tevens kan bemiddelen tussen jou en het Centrum voor Schematherapie, zodat over en weer begrip ontstaat. Het Klachtenloket Zorg is te bereiken per e-mail (info@klachtenloket-zorg.nl) of door het contactformulier in te vullen. Je kunt ze ook bellen via 070 – 310 53 92.

Geschillen

Het kan voorkomen dat het Klachtenloket Zorg je klacht voorlegt aan de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Je klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt je geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijk je op de Geschillencommissie Zorg.

Klachten over je zorgverzekeraar

Het kan voorkomen dat je een klacht hebt over je zorgverzekeraar, bijvoorbeeld over de vergoeding van je behandeling. Hiervoor kun je terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Ook hier wordt je gevraagd eerst je klacht voor te leggen aan je zorgverzekeraar. Als het antwoord van de zorgverzekeraar niet bevalt of uitblijft, dan kan je een klacht indienen. Deze klacht kan ook rechtstreeks ingediend worden bij de geschillencommissie van de SKGZ. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de SKGZ.

FACTURATIEBELEID
NO SHOW BELEID

Bij het Centrum voor Schematherapie willen wij een goede en effectieve behandeling bieden aan onze cliënten. Dit kan alleen als cliënten op tijd verschijnen bij geplande afspraken met hun behandelaar. Als een cliënt dit niet doet en niet tijdig de afspraak afzegt (minimaal 24 uur van tevoren), dan is er sprake van een ‘No-Show’.

Het aantal ‘No-Shows’ bij het Centrum voor Schematherapie neemt helaas toe. Dit leidt tot een ‘verspilling van zorg’ omdat de gereserveerde tijd van jouw behandelaar niet optimaal gebruikt kan worden. Bovendien doet het niet opdagen bij de behandeling afbreuk aan het effect van de behandeling.

Om het aantal ‘No-Shows’ tegen te gaan beschikt het Centrum voor Schematherapie over ‘No-Show-Beleid’. Onderdeel van dit beleid is dat wij cliënten die niet tijdig hun afspraak afzeggen een factuur sturen van 65 euro (een afspraak is tijdig afgezegd als dit meer dan 24 uur van tevoren gebeurt). Voor meer informatie over de kosten van de behandeling (waaronder No-Shows) kan je HIER klikken.

GEDRAGSAFSPRAKEN

Bij het Centrum voor Schematherapie gelden de volgende gedragsafspraken: