Connection

In 2024 zijn wij gestart met “Connection”, een schematherapeutisch behandelprogramma speciaal ontwikkeld voor en afgestemd op jongvolwassenen. Het programma duurt 9 maanden en elke 8 weken is het mogelijk om in te stromen. Het bestaat uit individuele therapie, groepspsychotherapie, groepsvaktherapie en systeemtherapie. De groepen vinden plaats op donderdagen van 13:00 tot 16:30 uur.

In de figuur hieronder zie je hoe Connection er op hooflijnen uit ziet:

Toelichting op Connection

Als jij samen met jouw behandelaar een behandelplan en een signaleringsplan hebt opgesteld, ga je gedurende de bewustwordingsfase individueel met je behandelaar een eigen IK-model maken en de verschillende kanten van jouw persoonlijkheid leren kennen in het dagelijks leven. Na elke wekelijkse sessie volgt een thuisopdracht in de vorm van ehealth. 

Tijdens de veranderfase volg je individuele schematherapie, systeemtherapie en neem je een middag deel aan groepsschematherapie en groepsvaktherapie.

Tijdens de krachtfase volg je wekelijks individuele schematherapie en stel je jouw eigen krachtplan op voor de toekomst.

Indicatiecriteria

Om deel te nemen aan het programma Connection moet je voldoen aan de volgende indicatiecriteria:

  • Leeftijd 18-29 jaar;
  • Minstens één eerdere behandeling, die ook in de periode vóór het 18e jaar kan hebben plaatsgevonden;
  • Identiteitsproblemen: wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?;
  • Autonomieproblemen: moeite met balans en grenzen tussen zichzelf en de ander, moeite verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, moeite aansluiting te vinden bij anderen, moeite los te maken van de ouderfiguren en op eigen benen te gaan staan;
  • Systeemproblematiek: kluwen in de opgroeisituatie door overbetrokkenheid van ouderfiguren of parentificatie door als kind zorgen voor anderen thuis en geen kind kunnen zijn, gebrek aan hechting, onveilige hechting.