Wat is schematherapie?

Het Centrum voor Schematherapie is expert in de schematherapiebehandeling. Schematherapie is een integratieve psychotherapievorm, die is ontwikkeld door Jeffrey Young (1990)¹. Oorspronkelijk is schematherapie bedoeld voor de behandeling van cliënten met complexe, chronische en stevig verankerde problemen. Deze cliënten profiteren onvoldoende van de traditionele cognitieve gedragstherapie. Dit zie je vooral bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. 

Het Centrum voor Schematherapie biedt enkel schematherapie aan cliënten bij wie een diagnose in de persoonlijkheid is gesteld. Als jouw huisarts of verwijzer vermoedt dat er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis, kun je naar ons verwezen worden en zullen wij dat samen met jou onderzoeken in de intake-fase. 

Als er een persoonlijkheidsstoornis uitkomt om als diagnose te stellen, dan bespreken we dat met jou en kunnen we door naar de behandelfase. Dit kan een volledige persoonlijkheidsstoornis zijn, maar een gedeeltelijke volstaat ook. Als er geen persoonlijkheidsstoornis gediagnosticeerd kan worden, dan gaan we in gesprek met jou om te bekijken waar je huisarts of verwijzer je dan beter naartoe kan verwijzen voor behandeling. 

Gedurende een schematherapiebehandeling leer je de oorsprong van je eigen patronen te begrijpen en te veranderen. Je onderzoekt samen met je behandelaar de invloed van jeugdervaringen op het ontstaan en voortbestaan van je patronen. Schematherapie richt zich vervolgens op het doorbreken van de patronen in denken, voelen en doen. 

De attitude van de therapeut, genaamd “limited reparenting”, en een breed scala aan behandelinterventies vormen een belangrijk onderscheidend element van andere psychotherapievormen (Young, Klosko & Weishaar, 2020)². 

 

 

¹ Young, J.E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders. Sarasota, FL: Professional Resources Press. 

² Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2020) (2e ed). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.