Aanmelden

Het heeft de voorkeur dat je huisarts je aanmeldt via ZorgDomein, maar het is ook mogelijk jezelf aan te melden. Aanmelden doe je door op de knop hieronder te klikken (je wordt naar een beveiligde omgeving in een nieuw tabblad geleid):

Klik hier voor het aanmeldformulier

Aannamestop verzekerden ASR en Ditzo en Zorg en Zekerheid

Doordat ASR en Ditzo en Zorg en Zekerheid nauwelijks of niet vergoeden voor onderzoek en schematherapie kunnen we helaas niemand die bij hen verzekerd zijn in zorg nemen. Als je bij ons behandeld wilt worden, zal je in het nieuwe jaar moeten overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Toelichting bij de verwijsbrief:

Als je zelf een aanmelding doet hebben wij een verwijsbrief nodig die niet ouder is dan 9 maanden. Deze verwijsbrief kan als bijlage worden toegevoegd.

In een verwijsbrief moeten minimaal de volgende gegevens staan:

Gegevens verwijzer:

 • Naam, adres, vestigingsplaats
 • AGB-code van de verwijzer én de praktijk/instelling
 • (Electronische) handtekening van de verwijzer

Gegevens cliënt:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer en e-mail adres
 • Burgerservicenummer (BSN)

Inhoud:

 • Een vermelding van de verwijzing voor SGGz
 • Een korte beschrijving van de klachten en een reden van verwijzing, waaronder in ieder geval vermelding van vermoeden van/sprake van persoonlijkheidsproblematiek
Nb. In het geval van een doorverwijzing mag een Klinisch psycholoog of GZ-psycholoog als verwijzer fungeren als sprake is van dezelfde diagnose!

 

Contact en wachttijd

Na aanmelding streven we ernaar binnen een week je te berichten. Het Centrum voor Schematherapie heeft momenteel een wachttijd van: 28 weken. Meer informatie over de wachttijd vind je hier.

Wil je een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek? Geef dit aan bij je aanmelding, dan kun je voorrang krijgen en eerder in behandeling komen dan de hiervoor genoemde wachttijd!

Handige informatie voor verwijzers

Het Centrum voor Schematherapie is vindbaar in ZorgDomein. Het is bij het zoeken van belang dat je de juiste zoekcriteria gebruikt en zoekt binnen de juiste categorie. Ga hiervoor naar ‘GGZ / Jeugdzorg’, dan naar ‘Volwassenen 18-65 jr’ en klik dan op ‘persoonlijkheidsproblemen’. Gebruik eventueel nog zoektermen zoals ‘schematherapie’ om het aantal zoekresultaten terug te brengen.

Als het via ZorgDomein niet lukt, dan kan de verwijzing uiteraard ook naar ons e-mailadres worden verzonden (zie onder aan de pagina). Let er dan op dat de verwijsgegevens zoals eerder hierboven vermeld (in het grijze vlak) in de verwijsbrief staan en dat rekening gehouden wordt met de door ons gehanteerde inclusie- en exclusiecriteria (zie hieronder).

Inclusiecriteria en exclusiecriteria

Bij het Centrum voor Schematherapie worden de onderstaande inclusie- en exclusiecriteria gehanteerd. Wij verzoeken verwijzers om hiermee rekening te houden bij een (door)verwijzing.

Inclusiecriteria:

 • Leeftijd 18-67 jaar
 • Primair een persoonlijkheidsstoornis
 • Minstens één eerdere klachtgerichte behandeling gevolgd met onvoldoende effect
 • Matig-hoge complexiteit (=comorbiditeit)
 • De Nederlandse taal machtig zijn
 • Intelligentieniveau vanaf TIQ = 90
 • Een veranderwens in patronen van denken, voelen en doen
 • Eigen regie/structuur in het leven aanwezig
 • Aanspreekbaar zijn op gedrag
 • Voldoende mentaliserend en reflectief vermogen

Exclusiecriteria:

 • Er is een matig-hoog risico op suïcidaliteit, automutilatie en/of agressie
 • Floride psychose of een psychotische episode in het afgelopen jaar
 • Actieve verslavingsproblematiek
 • BMI ≤ 16
 • Onvoldoende motivatie en veranderbereidheid
 • Onvoldoende bereidheid tot inspanning voor het eigen veranderproces
 • Niet tot afspraken kunnen komen of gemaakte afspraken niet nakomen