Aanmelden

Het heeft de voorkeur dat je huisarts je aanmeldt via ZorgDomein, maar het is ook mogelijk jezelf aan te melden. Aanmelden doe je door op de knop hieronder te klikken (je wordt naar een beveiligde omgeving in een nieuw tabblad geleid):

Klik hier voor het aanmeldformulier

Toelichting bij de verwijsbrief:

Als je zelf een aanmelding doet hebben wij een verwijsbrief nodig die niet ouder is dan 9 maanden. Deze verwijsbrief kan als bijlage worden toegevoegd.

In een verwijsbrief moeten minimaal de volgende gegevens staan:

Gegevens verwijzer:

 • Naam, adres, vestigingsplaats
 • AGB-code van de verwijzer én de praktijk/instelling
 • (Electronische) handtekening van de verwijzer

Gegevens cliënt:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer en e-mail adres
 • Burgerservicenummer (BSN)

Inhoud:

 • Een vermelding van de verwijzing voor SGGz
 • Een korte beschrijving van de klachten en een reden van verwijzing, waaronder in ieder geval vermelding van vermoeden van/sprake van persoonlijkheidsproblematiek
Nb. In het geval van een doorverwijzing mag een Klinisch psycholoog of GZ-psycholoog als verwijzer fungeren als sprake is van dezelfde diagnose!
 

Contact en wachttijd

Na aanmelding streven we ernaar binnen een week je te berichten. Het Centrum voor Schematherapie heeft momenteel een gemiddelde wachttijd van: 26 weken. Meer informatie over de wachttijd vind je hier.

Mogelijk kortere wachttijd bij uitgebreide persoonlijkheidsonderzoeken

Meld jij je – na indicatie hiervoor – aan voor een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek? Dan is de wachttijd voor jou mogelijk (een stuk) korter. Als jouw persoonlijkheidsonderzoek is afgerond en je komt in aanmerking voor schematherapie bij ons, dan word je niet opnieuw op een wachtlijst geplaatst.

Handige informatie voor verwijzers

Het Centrum voor Schematherapie is vindbaar in ZorgDomein. Het is bij het zoeken van belang dat je de juiste zoekcriteria gebruikt en zoekt binnen de juiste categorie. Ga hiervoor naar ‘GGZ / Jeugdzorg’, dan naar ‘Volwassenen 18-65 jr’ en klik dan op ‘persoonlijkheidsproblemen’. Gebruik eventueel nog zoektermen zoals ‘schematherapie’ om het aantal zoekresultaten terug te brengen.

Als het via ZorgDomein niet lukt, dan kan de verwijzing uiteraard ook naar ons e-mailadres worden verzonden (zie onder aan de pagina). Let er dan op dat de verwijsgegevens zoals eerder hierboven vermeld (in het grijze vlak) in de verwijsbrief staan en dat rekening gehouden wordt met de door ons gehanteerde inclusie- en exclusiecriteria (zie hieronder).

Inclusiecriteria en exclusiecriteria

Bij het Centrum voor Schematherapie worden de onderstaande inclusie- en exclusiecriteria gehanteerd. Wij verzoeken verwijzers om hiermee rekening te houden bij een (door)verwijzing.

Inclusiecriteria:

 • Leeftijd 18-67 jaar
 • Primair een persoonlijkheidsstoornis
 • Minstens één eerdere klachtgerichte behandeling gevolgd met onvoldoende effect
 • Matig-hoge complexiteit (=comorbiditeit)
 • De Nederlandse taal machtig zijn
 • Voldoende mentaliserend en reflecterend vermogen
 • Een veranderwens in patronen van denken, voelen en doen
 • Eigen regie/structuur in het leven aanwezig
 • Aanspreekbaar zijn op gedrag / eigen verantwoordelijkheid voor gedrag nemen
 • In geval van een psychotische stoornis, verslaving of BMI ≤ 16 is een klachtgerichte behandeling voorafgaand of naast (afhankelijk van de aard en ernst) de schematherapie noodzakelijk

Exclusiecriteria:

 • Risicotaxatie > matig
Zorgverantwoordelijkheid

Cliënten van het Centrum voor Schematherapie worden er na aanmelding op gewezen dat, indien zich een crisis(achtige)-situatie voordoet voordat zij bij ons in behandeling zijn, zij zich in eerste instantie richten tot hun huisarts.

Terugkoppeling en doorverwijzingsadvies

Indien wij niet de juiste passende zorg kunnen bieden aan een cliënt, dan bespreken wij dit met de cliënt en koppelen wij dit schriftelijk terug aan de huisarts. Dit gebeurt uiteraard alleen indien wij hiervoor de toestemming van de cliënt hebben verkregen. In deze terugkoppeling geven wij een nadere toelichting over mogelijke alternatieven voor passende zorg zoals wij ook hebben besproken met de cliënt.