Kosten en vergoedingen

Lees hier meer over de verschillende polissen, maandelijkse bijdragen, facturen en het nakomen van afspraken.

Tarieven

Lees hier meer over de door de NZa vastgestelde tarieven die gehanteerd worden.

Wachttijd

Hier vind je de actuele wachttijd.

 

Regels en voorschriften

Hier vind je de Algemene Voorwaarden, het kwaliteitsstatuut, de klachtenregeling en het No-Show beleid.

Bereikbaarheid

Informatie over onze locatie vind je hier.

Informatie in verband met het coronavirus

Hier staan de regels die gelden in verband met het coronavirus.