Tarieven

Inleiding

Op deze pagina vind je informatie over tarieven die wij hanteren en tarieven die gehanteerd worden door zorgverzekeraars.

Welke tarieven worden door het Centrum voor Schematherapie gehanteerd?

Bij het Centrum voor Schematherapie hanteren wij de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven worden ook wel de ‘wettelijke tarieven’ genoemd. 

Tarievenzoeker NZa/Wettelijke tarieven.

Je kunt de TARIEVENZOEKER gebruiken om een idee te krijgen van de tarieven die wij hanteren. Vul hiervoor het volgende in:

   • bij setting: ‘Ambulant – Kwaliteitsstatuut sectie III – Multidisciplinair’;
   • bij beroepscategorie:
     • ‘Overige beroepen’, voor de tarieven voor basispsychologen, Vaktherapeuten en SPH-ers;
     • ‘Gezondheidszorgpsyholoog (Wet BIG art. 3)’, voor de tarieven van een GZ-psycholoog;
     • ‘Klinisch (neuro)psycholoog (Wet BIG art 14)’, voor de tareiven van een Klinisch psycholoog.
   • Bij consulttype:
     • ‘Diagnostiek’, als je de tarieven wilt weten voor afspraken in de intake-fase;
     • ‘Behandeling’, als je de tarieven wilt weten voor afspraken in de behandelfase.
   • Bij tijdsduur: wij werken veel met ehealth met een duur van 15 minuten en onze behandelsessies zijn doorgaans 75 minuten. Vink hier dus bijvoorbeeld ‘vanaf 15 minuten’ en/of ‘vanaf 75 minuten’ aan.

Voorbeeld: Tarief afspraak bij een GZ-psycholoog
Als je bij ons een behandelsessie van 75 minuten hebt bij een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) dan is hiervoor een tarief van 268,85 euro vastgesteld door de NZa, welke wij in rekening brengen.

Welke tarieven worden door zorgverzekeraars gehanteerd?

Zorgverzekeraars kunnen het ‘NZa/wettelijk tarief’ hanteren óf het ‘marktconforme tarief’, door sommige zorgverzekeraars ook wel het ‘gemiddeld gecontracteerd tarief’ genoemd. Het marktconforme tarief ligt lager dan het NZa/Wettelijk tarief. Welk tarief wordt gehanteerd hangt af van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden.

Lees hierover meer op onze pagina over ‘Zorgverzekeraars‘.