Onze behandeling

Bij het Centrum voor Schematherapie bestaat schematherapiebehandeling uit een intensief ambulant traject, waarbij individuele gesprekken,  groepstherapie en online werkvormen worden gecombineerd. 

Het totale basisprogramma duurt 15 maanden en kan waar nodig worden aangevuld met cognitieve gedragstherapie, EMDR, mindfulness, ACT en systeemgesprekken. 

Hoe verloopt globaal ons schematherapietraject? 

De eerste paar maanden worden besteed aan de intake, het stellen van een diagnose in de persoonlijkheid (een persoonlijkheidsstoornis) en het opstellen van je behandelplan. 

Daarna ga je enkele maanden individueel met je behandelaar samen een eigen IK-model maken en de verschillende kanten van jouw persoonlijkheid leren kennen in het dagelijks leven. Na elke wekelijkse sessie volgt een thuisopdracht. 

Vervolgens ga je actief aan de slag met het doorbreken van je patronen en neem je náást je wekelijkse individuele sessie ook deel aan een groep. Ook aan de groepstherapie zijn thuisopdrachten verbonden. 

Een groep bestaat gemiddeld uit 8 cliënten, waardoor voor iedereen aandacht en ruimte kan zijn. Onze groepen worden zoveel mogelijk aan het begin of aan het eind van de dag ingepland om een groepstherapie makkelijker te kunnen combineren met werk. 

In de laatste fase heb je zowel groepstherapie als individuele therapie, waarbij de individuele therapie in frequentie zal worden afgebouwd naar eens per twee weken. De thuisopdrachten blijven bestaan. Je leert hoe je terugval in oude patronen kunt voorkomen. 

Uiteraard bekijken we steeds per cliënt welke trajectvorm het beste past. En welke aanvullingen of veranderingen nodig zijn om iedereen de meest optimale schematherapiebehandeling te geven. 

Vaktherapie

Eén van de aanvullende behandelvormen die we aanbieden is vaktherapie. In het filmpje hieronder leggen wij jou uit wat het is en hoe het jou kan helpen: