Onze behandeling

Binnen het Centrum voor Schematherapie geven wij schematherapie waarbij wij een ‘blended’ behandelingsbenadering hanteren. Deze benadering omvat een geïntegreerd en hybride behandelprogramma waarin we individuele gesprekken, groepstherapie, eHealth én online contactmomenten samenbrengen. 

Het schematherapieprogramma voor volwassenen duurt gemiddeld 15 maanden, met de mogelijkheid om aansluitend een nazorgtraject te volgen van 3 maanden. In elke fase kan een andere discipline of aanvullende behandelmethodiek worden geïndiceerd om een behandeltraject optimaal geïntegreerd af te stemmen op de individuele behandelbehoeftes van een cliënt. 

In de figuur hieronder zie je hoe het schematherapieprogramma voor volwassenen er op hoofdlijnen uit ziet:

In 2024 zijn wij gestart met “Connection”, een schematherapieprogramma voor jongvolwassenen. Over dit programma lees je HIER meer.

Toelichting op ons behandelprogramma

Na de intake ga je eerst aan de slag met je behandelaar om een behandelplan en signaleringsplan op te stellen. 

Daarna ga je gedurende de bewustwordingsfase individueel met je behandelaar een eigen IK-model maken en de verschillende kanten van jouw persoonlijkheid leren kennen in het dagelijks leven. Na elke wekelijkse sessie volgt een thuisopdracht in de vorm van ehealth. 

Tijdens de veranderfase ga je actief aan de slag met het doorbreken van je patronen en neem je náást je wekelijkse individuele sessie ook deel aan een groep. Ook aan de groepstherapie zijn ehealth-opdrachten verbonden. 

Bij de start van de terugvalpreventiefase, ook wel de ‘gezonde volwassene-fase’ genoemd, begint de afbouw in frequentie van de individuele sessies. Ook bij de groepstherapie is een afbouw verwerkt in deze fase. De ehealth-opdrachten blijven bestaan. Je leert tijdens deze fase hoe je terugval in oude patronen kunt voorkomen. 

Op indicatie kun nog een nazorgfase doorlopen, die is gericht op begeleiding bij het in stand houden van gezonde gedragspatronen in het dagelijks leven. 

Groepstherapie

Onze groepen worden zoveel mogelijk aan het begin of aan het eind van de dag ingepland om een groepstherapie makkelijker te kunnen combineren met werk. 

Vaktherapie

Eén van de aanvullende behandelvormen die we aanbieden is vaktherapie. In het filmpje hieronder leggen wij jou uit wat het is en hoe het jou kan helpen: