Het zorgprestatiemodel

Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Binnen de GGZ wordt sinds 1 januari 2022 gewerkt met het zorgprestatiemodel. Onder het zorgprestatiemodel worden zorgprestaties in rekening gebracht. Zorgprestaties zijn de afspraken die je hebt met de behandelaar, eHealth afspraken en groepsafspraken. Deze zorgprestaties krijg je te zien op de factuur die je van ons ontvangt. Per zorgprestatie is er een tarief vastgesteld door de NZa, welke wij hanteren. Zie hierover onze pagina ‘Tarieven‘.

Maandelijkse facturen met zorgprestaties

Vanwege het zorgprestatiemodel worden cliënten maandelijks gefactureerd (voorheen kreeg je pas een factuur als de behandeling was afgerond of aan het eind van elk jaar). Of de factuur door jou bij de zorgverzekeraar wordt ingediend of door ons rechtstreeks aan de zorgverzekeraar wordt aangeboden, hangt af van de zorgverzekeraar bij wie je verzekerd bent. Zie hierover onze pagina ‘Zorgverzekeraars‘.

Meer informatie over het Zorgprestatiemodel?

Meer informatie over het zorgprestatiemodel lees je in de daarvoor door het rijk opgestelde FOLDER.