Cliëntenraad

Het Centrum voor Schematherapie heeft een cliëntenraad die bestaat uit cliënten, voormalige cliënten en familie van (voormalige) cliënten. De cliëntenraad heeft als doel de gemeenschappelijke belangen te behartigen van onze cliënten. Dit gebeurt op meerdere manieren:

  • Het Centrum voor Schematherapie legt aandachtspunten voor aan de cliëntenraad, die vervolgens de aandachtspunten bespreekt en daarna het management en de Raad van Bestuur vanuit cliëntperspectief hierover adviseert.
  • Als er vanuit jou (de cliënt) aandachtspunten zijn, kun je die via de cliëntenraad kenbaar maken. De leden van de cliëntenraad weten precies wat je doormaakt en begrijpen waar je tegenaan kunt lopen. Na onderling overleg zullen de leden jouw feedback voorleggen aan het management, de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen. Zo kan de cliëntenraad vanuit het Centrum voor Schematherapie in actie komen.
  • De cliëntenraad inventariseert regelmatig de wensen en meningen van cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Houd daarom het prikbord in de wachtruimte in de gaten voor nieuws of vragen.

Zijn er zaken die je onder de aandacht wilt brengen bij het behandelteam van het Centrum voor Schematherapie?

Neem dan contact op met de cliëntenraad via clientenraad@centrumvoorschematherapie.nl.

Wij gaan graag met jou in gesprek. Indien gewenst is er ook een mogelijkheid om dit anoniem kenbaar te maken. Stop dan een briefje in de ideeënbus in de wachtruimte.

De cliëntenraad is er om jou als cliënt te helpen en staat graag voor je klaar.