Update informatie over kosten, vergoedingen en zorgverzekeraars in 2023

Eerder hebben wij jou bericht over kosten, vergoedingen en zorgverzekeraars in 2023. Zie ook onze post op onze website. Sinds wij dit bericht hebben verstuurd is er meer duidelijk geworden over de verschillende zorgverzekeringen in 2023 en wij willen jullie hier graag verder over informeren.

Op voorhand willen wij wel twee zaken benadrukken:

  • Wij zijn ons er zeer van bewust dat het kiezen van een zorgverzekering jouw persoonlijke keuze/afweging is. Deze mail sturen wij met de bedoeling om jou zo compleet mogelijk te informeren en jouw zoektocht hopelijk iets te vereenvoudigen;
  • Gezien de vele uiteenlopende polisvoorwaarden en zogeheten kleine lettertjes is het aan jezelf om je hiervan goed op de hoogte te stellen. Vraag altijd zelf na bij de zorgverzekeraar wat de polisvoorwaarden zijn in relatie tot de zorg die je gaat afnemen. Je kunt hierbij gebruik maken van de vragen die wij op onze website hebben gepubliceerd. Aan de door ons verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Restitutiepolissen en verplichting tot indienen machtiging

In ons vorige bericht hebben wij aangegeven dat als je een restitutiepolis hebt én je zorgverzekeraar het door de NZa vastgestelde tarief hanteert, je bij volledige vergoeding geen maandelijkse bijdrage aan ons betaalt. Er zijn in 2023 nog maar enkele restitutiepolissen beschikbaar. Daarnaast is het aantal zorgverzekeraars dat een akkoordverklaring oftewel een machtingsaanvraag verlangt voorafgaand aan de behandeling toegenomen. Bij het doen van een machtigingsaanvraag moet veel extra persoonlijke informatie over jou verzonden worden naar de zorgverzekeraar zodat zij kunnen beoordelen of de voorgenomen behandeling in aanmerking komt voor vergoeding. Deze twee trends leiden ertoe dat je in 2023 enkel met de restitutiepolissen van Menzis, Zilveren Kruis en StadHolland bij een ongecontracteerde zorgaanbieder in zorg kunt zonder dat er veel extra informatie over jou gedeeld moet worden. Van deze drie zorgverzekeraars is alleen StadHolland ondubbelzinnig over het tarief dat ze vergoeden. Namelijk het NZa-tarief. Menzis en Zilveren Kruis spreken over het vergoeden van een marktconform tarief. Hierbij zal in de meeste gevallen waarschijnlijk 100% vergoed worden, maar zeker weten doen we het niet.

Facturatie via jou of via de zorgverzekeraar

In ons eerdere bericht hebben wij aangegeven bij welke zorgverzekeraars wij rechtstreeks de factuur kunnen indienen en van wie wij de vergoeding vervolgens rechtstreeks op onze rekening gestort krijgen. Van de hierboven genoemde zorgverzekeraars kunnen wij bij Zilveren Kruis en bij StadHolland (bij StadHolland als je een Akte van Cessie ondertekend) rechtstreeks de factuur indienen, waardoor jij minder administratieve rompslomp hebt elke maand.

Overgangsregeling FBTO

FBTO biedt in 2023 geen restitutiepolis meer aan. Dit is veranderd in een combinatiepolis. Op hun website schrijven zij: “Heb je een FBTO Basisverzekering Basis Vrij? En ben je in 2022 al in behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan mag je in 2023 de behandeling afmaken met de vergoeding van het marktconforme tarief. We noemen dit de ‘overgangsregeling’ […].

Omdat ze hier spreken van een marktconform tarief en niet het wettelijk/NZa-tarief, durven wij niet met zekerheid te zeggen of je in 2023 100% van onze zorg vergoed zal krijgen. Het is aan jou om dit goed inzichtelijk te krijgen. We adviseren je dan ook altijd om je vragen per mail te stellen zodat je het antwoord zwart op wit hebt.

Als je naar aanleiding van dit bericht vragen hebt, stel ze ons gerust.