Informatie over kosten, vergoedingen en zorgverzekeraars in 2023

Op of omstreeks 15 november 2022 hebben de zorgverzekeraars de polisvoorwaarden voor 2023 bekend gemaakt. Aansluitend hierop willen wij jou informeren over de kosten en de vergoedingen van onze zorg in 2023.

Ongecontracteerde zorg
Ook in 2023 bieden wij vooralsnog ongecontracteerde zorg. Als je een natura- of combinatiepolis hebt, zullen zorgverzekeraars niet de volledige zorg vergoeden.

Hoogte maandelijkse bijdrage in 2023
In 2023 stellen wij de hoogte van de maandelijkse bijdrage vast op 20% van het niet vergoede deel van de zorg. Dit betekent: hoe meer jij vergoed krijgt van de zorgverzekeraar, hoe minder maandelijkse bijdrage je betaalt aan ons. Voor meer informatie en rekenvoorbeelden, raadpleeg onze pagina ‘Kosten en vergoedingen’.

Als je een restitutiepolis hebt én je zorgverzekeraar hanteert het door de NZa vastgestelde tarief, bij volledige vergoeding betaal je geen maandelijkse bijdrage aan ons. Het is dus belangrijk om deze punten goed na te vragen bij jouw huidige of toekomstige zorgverzekeraar. Als je in 2023 bij ons in zorg bent, ontvang je het hoogte percentage vergoeding uit een restitutiepolis waarbij het NZa tarief wordt vergoed.

Zelf de factuur betalen of rechtstreeks via de zorgverzekeraar
Je ontvangt van ons elke maand een factuur voor de behandeling die je in de maand ervoor hebt gehad. Er zijn echter zorgverzekeraars bij wie wij de factuur rechtstreeks in kunnen dienen en van wie wij het vergoede bedrag vervolgens rechtstreeks ontvangen (zonder tussenkomst van jou als cliënt). Als jij bij een van de onderstaande verzekeraars verzekerd bent, dan hoef je dus niet zelf je facturen in te dienen en de vergoede bedragen aan ons over te maken.

 • VGZ;
 • IZA;
 • IZZ (door VGZ);
 • UMC;
 • Gewoon ZEKUR Zorg;
 • Univé;
 • ONVZ;
 • Zilveren Kruis, inclusief Pro Life Zorgverzekeringen;
 • One Underwriting Health;
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Interpolis Zorgverzekeringen;
 • FBTO Zorgverzekeringen;
 • Achmea Zorgverzekeringen;
 • DSW (als je een akte van cessie ondertekent);
 • Stad Holland (als je een akte van cessie ondertekent).

Wat is een akte van Cessie?
Er zijn zorgverzekeraars die een akte van cessie accepteren. Dit document (de akte van cessie) ontvang je van ons, met het verzoek om het te ondertekenen. Als jij de akte van cessie ondertekent, dan mogen wij facturen direct bij jouw zorgverzekeraar indienen en betaalt de zorgverzekeraar het vergoede bedrag direct aan ons uit.

Verzekeringsmaatschappijen die uitgesloten zijn
In 2022 hebben wij cliënten van de verzekeraars ASR/Ditzo uitgesloten van een behandeling bij het Centrum voor Schematherapie. Voor 2023 zullen wij opnieuw beoordelen of er zorgverzekeringsmaatschappijen uitgesloten zullen worden en welke dat zullen zijn. Wij beoordelen dit op basis van vergoedingenoverzicht en polisvoorwaarden.

Machtigingen
Sommige zorgverzekeraars eisen een machtigingsaanvraag voordat je behandeling bij ons start. Een machtiging aanvragen betekent dat wij persoonlijke informatie over jouw behandeling moeten aanleveren en dat jouw zorgverzekeraar de machtingsaanvraag moet goedkeuren.

Overstappen en opzeggen
Wanneer je overweegt over te stappen naar een andere zorgverzekeraar, houdt er rekening mee dat je jouw huidige zorgverzekering uiterlijk op 31 december opzegt. Als je uiterlijk 31 december je zorgverzekering opzegt, dan heb je tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgpolis af te sluiten.

Op onze webpagina ‘Zorgverzekeraars’ staan voorbeeldvragen die je aan je zorgverzekeraar kunt stellen. Wij adviseren dit elk jaar opnieuw te doen.

Aandachtspunten bij contact met zorgverzekeraars

 • Vraag altijd na bij je zorgverzekeraar in hoeverre en wanneer of onder welke voorwaarden de specialistische GGz vergoed wordt, ook als je een restitutiepolis hebt.
 • Er worden elk jaar weer minder restitutiepolissen aangeboden. Heb jij nu nog een restitutiepolis? Ga na of dit in 2023 nog steeds het geval is én of er voor jou wellicht een overgangsregeling geldt (FBTO kent bijvoorbeeld een overgangsregeling).
 • Elk jaar heeft de zorgverzekeraar de mogelijkheid de polisvoorwaarden aan te passen. Dit kan betekenen dat de vergoeding van GGZ-zorg wordt beperkt. Bijvoorbeeld doordat een maximum op het aantal behandelingen wordt gesteld. Vraag dit goed na (en laat dit zwart op wit bevestigen).

Meer informatie
Meer informatie over de kosten van onze zorg, vergoedingen, de maandelijkse bijdrage en zorgverzekeraars vind je op onze webpagina Kosten en vergoedingen.

Voor algemene informatie over zorgverzekeringen in 2023 verwijzen wij naar: Zorgverzekering 2023: dit gaat er veranderen + zorgpremies (zorgwijzer.nl).