Aanleveren geanonimiseerde gegevens aan Nederlandse Zorgautoriteit

Vanaf 1 juli 2022 is elke GGz-instelling verplicht om elk half jaar gegevens van cliënten aan de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) te leveren. Het gaat om de zogeheten Zorgvraagtypering. Dat is een instrument waarin we moeten aangeven van wat voor klachten en problemen elke cliënt last heeft. De gegevens zullen geanonimiseerd aangeleverd worden. De Nza wil de gegevens gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Als je niet wilt dat jouw gegevens geanonimiseerd naar de Nza gaan, dan kun je dat aangeven op een Verklaring Privacybezwaar. Dit formulier kun je HIER vinden. Het ingevulde en getekende formulier kun je aan je behandelaar geven om in je dossier op te laten nemen.

Voor berichtgeving van de NZa over dit onderwerp kan je HIER terecht.