Update: uitstel aanleveren geanonimiseerde gegevens aan Nederlandse Zorgautoriteit

Eerder hebben wij jullie bericht dat wij als GGZ-instelling verplicht zijn om gegevens over de zorgvraagtypering bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan te leveren. De verplichting hiertoe is uitgesteld tot 1 januari 2023. Meer informatie? Zie ons eerdere bericht en de informatiepagina van de NZa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *