Yvette

Mijn enthousiasme voor schematherapie is vele jaren geleden ontstaan. Ik werkte vooral in de forensische psychiatrie en verslavingszorg, waar veel mensen vastzaten in gedragspatronen die henzelf en anderen beschadigden. Later werkte ik met mensen die al jarenlang last hadden van angsten of somberheid, en daar niet vanaf leken te komen ondanks hun harde werken in verschillende therapieën.

Schematherapie hielp al deze verschillende mensen om de patronen in hun voelen, denken en doen te herkennen. Vervolgens konden zij deze patronen leren doorbreken. Ze voelden zich bevrijd, konden bewuster keuzes maken over hun gedrag en hoefden niet meer weg te lopen van hun gevoelens.

Het masker dat ze in de loop van hun leven steeds opzetten in moeilijke situaties was minder nodig. De hoge muur die om hun gevoel heen was gebouwd om te overleven kon steen voor steen verlaagd worden. En ja, iedereen vond het spannend om pijn te voelen, verdriet, boosheid. Maar bij voelen hoort ook blijdschap, geluk, vrolijkheid, genieten…en dat hebben deze mensen ook geleerd te ervaren.

In het dagelijks leven konden vriendschappen verdiepen en relaties duurzaam worden opgebouwd. Onrustige levens werden rustiger en stabieler. In sociale contacten veranderden subassertiviteit of agressiviteit naar meer assertiviteit en eigenheid.

Als we een behandeling aangaan, doen we dat samen. Ik zal naast je staan, open en direct zijn in wat ik denk en voel en vraag hetzelfde van jou. We leggen eerst samen de puzzel over hoe jouw klachten en valkuilen zijn ontstaan, hoe ze in het hier en nu verband houden met elkaar. Daarna gaan we aan de slag met uiteenlopende oefeningen om jouw patronen te doorbreken en dichter bij je gevoel te komen.

BIG Klinisch Psycholoog: 49914010925 
BIG Psychotherapeut: 69914010916

Vorige pagina…