Uitleg na ontvangst factuurspecificatie

ALGEMENE TOELICHTING

Je ontvangt van ons maandelijks een factuurspecificatie waarin de consulten staan die jij de voorgaande maand hebt gehad. Wij hanteren het NZa-tarief. Voor meer informatie over de tarieven verwijzen we je naar de pagina Kosten en Vergoedingen.
In de factuurspecificatie kun je het volgende terugvinden:

a. wanneer de afspraak heeft plaatsgevonden (begindatum en begintijd);
b. wat voor soort afspraak het was (prestatie);
c. bij wie je de afspraak hebt gehad (uitvoerder);
d. het aantal afspraken (aantal); en
e. de kosten van de afspraak (bedrag).

WAT TE DOEN MET DE BIJGEVOEGDE FACTUURSPECIFICATIE EN HOE VERLOOPT HET FACTURATIEPROCES?

Stap 1:

Dien de factuurspecificatie direct (digitaal) in bij je zorgverzekeraar, zodat je de vergoeding tijdig ontvangt van de zorgverzekeraar zodat je aan onze betalingstermijn kan voldoen. De betalingstermijn is 21 dagen na de factuurdatum (zie de factuurspecificatie). Naast de vergoeding die je van de zorgverzekeraar ontvangt zul je  een vergoedingen- of declaratieoverzicht ontvangen.

Stap 2:

Het bedrag dat de zorgverzekeraar op jouw bankrekening heeft gestort maak je direct over naar bankrekeningnummer NL79 ABNA 0100 4025 77 t.n.v. Centrum voor Schematherapie te Den Haag onder vermelding van het factuurnummer (zie de factuurspecificatie).

Stap 3:

Deze stap kan je overslaan als jouw zorgverzekeraar 100% heeft vergoed én je het volledige bedrag naar ons hebt overgemaakt.

Stuur ons het vergoedingen- of declaratieoverzicht dat jouw zorgverzekeraar jou heeft toegezonden. Dit overzicht kan gemaild worden naar administratie@centrumvoorschematherapie.nl.
Op basis van dit overzicht berekenen wij de Maandelijkse Bijdrage ter hoogte van 20% van het niet vergoede deel. Hierover krijg je een nieuwe factuur toegezonden.