Kwaliteit

In mei heeft bij ons een audit plaatsgevonden van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Dit heeft ertoe geleid dat wij vanaf 2 juni 2022 beschikken over een Kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015.

Hier zijn wij natuurlijk trots op. Het laat zien dat wij kwaliteit belangrijk vinden en er altijd aan zullen blijven werken om onszelf waar mogelijk te verbeteren!