Informatie over kosten van de geestelijke gezondheidszorg in 2022

Met deze post willen wij je te informeren over een aantal grote wijzigingen in de financiering van de geestelijke gezondheidszorg (GGz) in 2022. 

Het zorgprestatiemodel 

Met ingang van 1 januari 2022 verandert landelijk de financiering van de GGz. Er zal gebruik gemaakt gaan worden van een financieringssysteem dat ‘het zorgprestatiemodel’ heet.

Er verandert niets aan de inhoud van de zorg. Wat wel verandert, is de manier waarop de factuur wordt samengesteld en hoe vaak wij deze factuur naar jou opsturen. In plaats van dat wij jou aan het einde van de behandeling een factuur sturen, ontvang je deze vanaf 2022 maandelijks. 

Vanwege de start van het zorgprestatiemodel zullen alle bestaande dossiers uiterlijk 31 december 2021 moeten worden afgesloten en gefactureerd. Op 1 januari wordt jouw dossier opnieuw geopend en wordt jouw behandeling geregistreerd onder het zorgprestatiemodel. 

Jouw lopende behandeltraject blijft bestaan, alleen gaan wij op en andere manier registreren in jouw dossier vanaf dat moment. Je hoeft hiervoor niet opnieuw een verwijsbrief te vragen. 

Tarieven 

In het zorgprestatiemodel zijn nieuwe jaarlijkse tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij hanteren deze tarieven.  

Ongecontracteerde zorg 

Ook in 2022 bieden wij ongecontracteerde zorg. Dit is vooralsnog onze keuze omdat wij zelf de regie willen houden op de kwaliteit, inhoud en intensiteit van onze zorg. Als wij contracten met zorgverzekeraars afsluiten, zal elke zorgverzekeraar eigen eisen kunnen gaan stellen aan onze zorg, wat niet vaak ten goede komt aan de individuele behandeltrajecten. 

Zorgverzekeraars 

Wij krijgen veel vragen over zorgverzekeraars. Het is ingewikkelde materie waar wij ook niet altijd een antwoord op hebben. Wel willen we je graag op weg helpen. Om deze reden hebben wij informatie die ons bekend is op onze website gezet.  

Vanwege de overstap naar het zorgprestatiemodel en het gedwongen afsluiten van alle dossiers eind dit jaar, is het mogelijk voor cliënten die al in een behandeltraject zitten om over te stappen naar een nieuwe zorgverzekering en het behandeltraject via een nieuwe zorgverzekeraar te vervolgen. Daar kun je voordeel uit halen! Dit kan je mogelijk tientallen euro’s per maand besparen. 

Er zijn steeds meer zorgverzekeraars bij wie je een machtiging moet vragen als je zorg afneemt bij een ongecontracteerde zorgaanbieder. Dit is het geval bij bijvoorbeeld ONVZ (vanaf 35 sessies, hier ga je bij ons gewoonlijk overheen). Mogelijk zijn er nog andere zorgverzekeraars die met een machtigingsaanvraag gaan werken, maar dat is nog niet bij elke zorgverzekeraar duidelijk. 

Van ASR en Ditzo weten we inmiddels dat zij heel weinig behandelsessies schematherapie bij een ongecontracteerde zorgaanbieder vergoeden. Om die reden kunnen wij vanaf 2022 helaas geen zorg (meer) bieden als je bij ASR of Ditzo verzekerd bent. 

Maandelijkse bijdrage 

In 2021 vragen wij een eigen bijdrage van 75 euro per maand wanneer de zorgverzekeraar de zorgkosten niet volledig vergoedt. Hierover sturen wij maandelijks een factuur.  

In 2022 vragen wij iedereen 15% van het onvergoede deel van de zorg te betalen. Wij doen dit omdat we geconfronteerd zijn met lage vergoedingen door zorgverzekeraars, vanwege aanvullende polisvoorwaarden of onduidelijkheden in gehanteerde tarieven. Deze manier van het berekenen van de maandelijkse bijdrage zorgt ervoor dat jij maandelijks minder betaalt aan ons, als jouw zorgverzekering meer vergoedt. 

Als je een restitutiepolis hebt én je zorgverzekeraar hanteert het door de NZa vastgestelde tarief én de specialistische GGz wordt 100% vergoed bij een ongecontracteerde zorgaanbieder, dan hoef je niets meer te betalen aan maandelijkse bijdrage. Het is dus belangrijk om deze drie punten goed na te vragen bij jouw huidige of toekomstige zorgverzekeraar. 

Geactualiseerde pagina over kosten en vergoedingen

Op de pagina Kosten en vergoedingen 2022 staat meer informatie over de bovengenoemde onderwerpen en geven we rekenvoorbeelden van de maandelijkse bijdrage volgend jaar.

Als er naar aanleiding van deze informatie nog vragen zijn, dan kan je ons uiteraard bellen op ons algemene nummer 070 792 00 95 tussen 09.00 en 16.00 uur of je kan mailen naar contact@centrumvoorschematherapie.nl.