Kosten en vergoedingen

Deze pagina beschrijft de kosten en vergoedingen zoals die van toepassing zijn tot 31-12-2023. Voor informatie over kosten en vergoedingen in 2024, ga naar www.centrumvoorschematherapie.nl/kosten-en-vergoedingen
INLEIDING

Op deze pagina vind je informatie over de kosten van onze schematherapiebehandeling. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:

   • belangrijke begrippen;
   • Totaalkosten;
   • Wat brengen wij in rekening en wat betaal jij?
   • Het facturatieproces
Voor informatie over:
   • het financieringsmodel in de geestelijke gezondheidszorg, het Zorgprestatiemodel, ga naar onze pagina ‘Zorgprestatiemodel‘.
   • de verschillende soorten tarieven en hoe deze worden opgebouwd, ga naar ‘Tarieven‘.
   • informatie over zorgverzekeraars, vergoedingen, polissen en overstappen, ga naar ‘Zorgverzekeraars‘.
BELANGRIJKE BEGRIPPEN

NZa-tarief

Het tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook wel het ‘wettelijke tarief’ genoemd.

Marktconform tarief

Kosten die in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend zijn te achten. Dit is een tarief dat zorgverzekeraars vaak hanteren bij naturapolissen. Sommige zorgverzekeraars duiden dit nog aan als het ‘gemiddeld gecontracteerd tarief’. Het is een lager tarief dan het NZa-tarief.

Gedeclareerde bedrag

Het bedrag dat op de factuurspecificatie staat die je maandelijks van ons ontvangt.

Vergoede bedrag

Het deel van het gedeclareerde bedrag dat wordt vergoed door de zorgverzekeraar

Eigen risico

Het bedrag dat je zelf moet betalen. Dit bedrag wordt door zorgverzekeraars vaak ingehouden op het vergoede bedrag.

Uitgekeerd bedrag

Het bedrag dat de zorgverzekeraar op jouw rekening stort, waar eventuele inhoudingen (zoals het eigen risico) al af zijn gehaald.

Factuurspecificatie

Maandelijks stellen wij een factuurspecificatie op. Afhankelijk van bij wie je verzekerd bent, ontvang jij deze van ons om door te sturen naar de zorgverzekeraar of sturen wij het rechtstreeks aan de zorgverzekeraar (zie ook onze pagina ‘Zorgverzekeraars‘)

Factuur Maandelijkse Bijdrage

Als je slechts een deel van het gefactureerde bedrag van jouw zorgverzekeraar vergoed krijgt, dan ontvang je van ons een factuur voor een eigen Maandelijkse Bijdrage. Wij brengen dan 20% van het niet vergoede deel in rekening. Je kunt deze niet indienen bij jouw zorgverzekeraar.

TOTAALKOSTEN
Tarieven

Bij het Centrum voor Schematherapie hanteren wij het NZa-tarief. Meer informatie over tarieven lees je op onze pagina ‘Tarieven‘.

Kosten gehele schematherapiebehandeling

Een schematherapiebehandeling bij het Centrum voor Schematherapie duurt zo’n 15 maanden en bestaat uit rond de 150 afspraken bestaande uit individuele afspraken, ehealth en groepsafspraken(je zit dan opgeteld ergens richting de 8000 á 9000 minuten behandeling). Als je de tarieven van alle individuele afspraken en groepsafspraken bij elkaar optelt kom je uit op een bedrag tussen de 20.000 en 30.000 euro. Houdt er rekening mee dat behandeling maatwerk is, jij kunt een andere behoefte hebben waardoor je meer behandelafspraken nodig hebt. Hierdoor kunnen kosten anders uitvallen.

Kosten voor diagnostiek

Als je bij ons alleen een intakefase doorloopt (zonder uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek) en je komt hierna niet in behandeling bij ons, dan kost dat in totaal tussen de 1.200 en 1.850 euro.

WAT BRENGEN WIJ IN REKENING EN WAT BETAAL JIJ?
Maandelijkse facturering, NZa-tarief en vergoedingen

Wij sturen jou maandelijks een factuurspecificatie. Op deze factuurspecificatie staan alle afspraken die jij hebt gehad en het tarief dat daarbij geldt. Wij hanteren hier zoals eerder vermeld het NZa-tarief. Afhankelijk van de polis die jij hebt, vergoed je zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk (voor meer informatie, ga naar onze pagina ‘Zorgverzekeraars‘). Je betaald aan ons:

   1. het deel dat door jouw zorgverzekeraar vergoed wordt; en 
   2. een maandelijkse eigen bijdrage. Je betaald deze alleen als jouw zorgverzekeraar slechts een gedeelte van de zorg vergoed.

Als je een maandelijkse eigen bijdrage moet betalen, dan ontvang je hiervoor van ons een factuur. 

Maandelijkse eigen bijdrage 2023

De maandelijkse eigen bijdrage die wij jou in rekening brengen als je slechts een gedeelte van de aan jou gefactureerde zorg vergoed krijgt, is vastgesteld op 20% van het deel dat niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Dit betekent dat als jouw zorgverzekeraar alles vergoed, jij geen maandelijkse eigen bijdrage aan ons hoeft te betalen. Dit is doorgaans het geval als je een restitutiepolis hebt.

De overige 80% van het deel dat niet vergoed wordt door jouw zorgverzekeraar, komt voor onze rekening. 

Hieronder volgt een voorbeeld van wat jij vergoed en uitgekeerd krijgt van de zorgverzekeraar en wat wij jou dan in rekening brengen:

Voorbeeld 1a: Gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekeraar met inhouding eigen risico:

Gedeclareerd bedrag (onze factuurspecificatie)€ 1.500,-
Niet vergoed door de ZV:€ -300,-
Wel vergoed door de ZV:€ 1.200,-
Inhouding eigen risico door de ZV (1x per jaar):€ -385,-
Aan jou uitgekeerd door de ZV:€ 815,-

Voorbeeld 1b: Wat wij jou in rekening brengen

Wel vergoed door de ZV:€ 1.200,-
Maandelijkse eigen bijdrage: 20% van wat niet vergoed wordt door de ZV (300,-)€ 45,-
Totaal door jou over te maken aan ons:€ 1.245,-
Hoogte maandelijkse bijdrage

Om jou een beter idee te geven hoeveel 20% van niet vergoede zorg kan zijn, geven we je de volgende 2 voorbeelden:

   • De duurste behandelmaand (de maand waarin de meeste behandeling wordt gegeven, denk hierbij aan de periode wanneer er ook groepsbehandeling is), zie voorbeeld 2a; en
   • Het gemiddelde dat je maandelijks betaalt, zie voorbeeld 2b.

DISCLAIMERWij wijzen erop dat dit zeer algemene schattingen zijn waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Behandeling is maatwerk en afgestemd op jouw persoonlijke behoeften. Daarnaast zijn de kosten afhankelijk van veel factoren (zie ook onze pagina’s ‘Tarieven’ en ‘Zorgverzekeraars‘). Hierdoor kunnen de daadwerkelijke kosten in jouw situatie afwijken van de hieronder gegeven voorbeelden.

Voorbeeld 2a:  bedrag 20% van het niet vergoede deel in de duurste behandelmaand bij verschillende vergoedingspercentages:

Vergoed door zorgverzekeraar:50%55%65%70%75%80%100%
Hoogte maandelijkse eigen bijdrage:€252,19€226,97€176,53€151,31€126,10€100,88€0,-

Voorbeeld 2a:  bedrag 20% van het niet vergoede deel in de gemiddeld over 15 maanden behandeling bij verschillende vergoedingspercentages:

Vergoed door zorgverzekeraar:50%55%65%70%75%80%100%
Hoogte maandelijkse eigen bijdrage:€184,23€165,81€128,96€110,54€92,12€73,69€0,-

Let op: bij het Centrum voor Schematherapie hanteren wij het NZa-tarief. Als jij een naturapolis hebt dan hanteert jouw zorgverzekeraar waarschijnlijk het lagere marktconforme tarief. Dit betekent dat als jouw polis zegt 70% te vergoeden van het marktconforme tarief, dit bijvoorbeeld slechts 55% is van het bedrag dat wij aan jou declareren (het NZa-tarief), waardoor je een hogere maandelijkse eigen bijdrage betaald! Zie ook onze pagina ‘Zorgverzekeraars‘ voor een voorbeeld hierover en meer uitleg. Je leest hier ook waar je op moet letten als je wilt overstappen.

HET FACTURATIEPROCES

Hoe het facturatieproces er voor jou uit ziet hangt ervan of wij rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar kunnen declareren of dat jij zelf de factuur bij de zorgverzekeraar moet indienen (zie de pagina ‘Zorgverzekeraars‘ voor een overzicht van verzekeraars bij wie wij rechtstreeks kunnen declareren).

 

Het facturatieproces als wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren

Aan het begin van elke maand declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar beoordeelt deze declaratie en maakt de vergoeding waar je recht op hebt direct naar ons bankrekeningnummer over. Als je geen restitutiepolis hebt maar een combinatiepolis of een naturapolis dan heb je slechts een deel van de gedeclareerde zorg vergoed gekregen. In dit geval ontvang je van ons een factuur voor een maandelijkse bijdrage waarin 20% van het niet vergoede deel in rekening wordt gebracht.

Het facturatieproces als jij zelf de factuurspecificatie bij de zorgverzekeraar moet indienen

Aan het begin van elke maand ontvang jij van ons een factuurspecificatie over de zorg die je de voorgaande maand hebt afgenomen bij ons.

De factuurspecificatie dien je zo snel mogelijk in bij jouw zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar beoordeelt deze factuurspecificatie en zal de zorg die vergoed wordt overmaken naar jouw bankrekeningnummer en je zult een vergoedingenoverzicht/betalingsoverzicht ontvangen.

Het bedrag dat de zorgverzekeraar op jouw bank heeft gestort maak je zo snel mogelijk over naar ons bankrekeningnummer. Heeft de zorgverzekeraar het wettelijk eigen risico ingehouden op de vergoeding? Dan tel je dit ingehouden bedrag op bij wat op jouw bankrekening is gestort en maak je dit in het geheel naar ons over.

Als je geen restitutiepolis hebt maar een combinatiepolis of een naturapolis dan heb je slechts een deel van de gedeclareerde zorg vergoed gekregen. In dit geval ontvang je van ons een factuur voor een maandelijkse bijdrage waarin 20% van het niet vergoede deel in rekening wordt gebracht. 

Minder handelingen als wij rechtstreeks kunnen declareren

Zoals je wellicht opmerkt scheelt het jou een hoop administratieve handelingen als wij rechtstreeks aan de zorgverzekeraar kunnen declareren. Dit kan een overweging zijn om in het volgende jaar over te stappen. Voor meer informatie kijk op onze pagina ‘Zorgverzekeraars‘.