Kosten en vergoedingen 2022

INLEIDING

Op deze pagina vind je informatie over de kosten van onze schematherapiebehandeling. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:

   • belangrijke begrippen;
   • Totaalkosten;
   • Wat brengen wij in rekening en wat betaal jij?
   • Het facturatieproces
Voor informatie over:
   • het financieringsmodel in de geestelijke gezondheidszorg, het Zorgprestatiemodel, ga naar onze pagina ‘Zorgprestatiemodel‘.
   • de verschillende soorten tarieven en hoe deze worden opgebouwd, ga naar ‘Tarieven‘.
   • informatie over zorgverzekeraars, vergoedingen, polissen en overstappen, ga naar ‘Zorgverzekeraars‘.
BELANGRIJKE BEGRIPPEN

NZa-tarief

Het tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook wel het ‘wettelijke tarief’ genoemd.

Marktconform tarief

Kosten die in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend zijn te achten. Dit is een tarief dat zorgverzekeraars vaak hanteren bij naturapolissen. Sommige zorgverzekeraars duiden dit nog aan als het ‘gemiddeld gecontracteerd tarief’. Het is een lager tarief dan het NZa-tarief.

Gedeclareerde bedrag

Het bedrag dat op de factuurspecificatie staat die je maandelijks van ons ontvangt.

Vergoede bedrag

Het deel van het gedeclareerde bedrag dat wordt vergoed door de zorgverzekeraar

Eigen risico

Het bedrag dat je zelf moet betalen. Dit bedrag wordt door zorgverzekeraars vaak ingehouden op het vergoede bedrag.

Uitgekeerd bedrag

Het bedrag dat de zorgverzekeraar op jouw rekening stort, waar eventuele inhoudingen (zoals het eigen risico) al af zijn gehaald.

Factuurspecificatie

Maandelijks stellen wij een factuurspecificatie op. Afhankelijk van bij wie je verzekerd bent, ontvang jij deze van ons om door te sturen naar de zorgverzekeraar of sturen wij het rechtstreeks aan de zorgverzekeraar (zie ook onze pagina ‘Zorgverzekeraars‘)

Kredietfactuur

Als je slechts een deel van het gefactureerde bedrag van jouw zorgverzekeraar vergoed krijgt, dan ontvang je van ons een kredietfactuur. Wij brengen dan het vergoede deel én 15% van het niet vergoede deel in rekening. Je kunt deze niet indienen bij jouw zorgverzekeraar.

TOTAALKOSTEN
Tarieven

Bij het Centrum voor Schematherapie hanteren wij het NZa-tarief. Meer informatie over tarieven lees je op onze pagina ‘Tarieven‘.

Kosten gehele schematherapiebehandeling

Een schematherapiebehandeling bij het Centrum voor Schematherapie duurt zo’n 15 maanden en bestaat uit rond de 150 afspraken bestaande uit individuele afspraken, ehealth en groepsafspraken(je zit dan opgeteld ergens richting de 8000 á 9000 minuten behandeling). Als je de tarieven van alle individuele afspraken en groepsafspraken bij elkaar optelt kom je uit op een bedrag tussen de 20.000 en 30.000 euro. Houdt er rekening mee dat behandeling maatwerk is, jij kunt een andere behoefte hebben waardoor je meer behandelafspraken nodig hebt. Hierdoor kunnen kosten anders uitvallen.

Kosten voor diagnostiek

Als je bij ons alleen een intakefase doorloopt (zonder uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek) en je komt hierna niet in behandeling bij ons, dan kost dat in totaal tussen de 1.200 en 1.750 euro.

WAT BRENGEN WIJ IN REKENING EN WAT BETAAL JIJ?
Maandelijkse facturering, NZa-tarief en vergoedingen

Wij sturen jou maandelijks een factuurspecificatie. Op deze factuurspecificatie staan alle afspraken die jij hebt gehad en het tarief dat daarbij geldt. Wij hanteren hier zoals eerder vermeld het NZa-tarief. Afhankelijk van de polis die jij hebt, vergoed je zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk (voor meer informatie, ga naar onze pagina ‘Zorgverzekeraars‘). Je betaald aan ons:

   1. het deel dat door jouw zorgverzekeraar vergoed wordt; en 
   2. een maandelijkse eigen bijdrage. Je betaald deze alleen als jouw zorgverzekeraar slechts een gedeelte van de zorg vergoed.

Als je een maandelijkse eigen bijdrage moet betalen, dan ontvang je hiervoor van ons een kredietfactuur. 

Maandelijkse eigen bijdrage

De maandelijkse eigen bijdrage die wij jou in rekening brengen als je slechts een gedeelte van de aan jou gefactureerde zorg vergoed krijgt, is vastgesteld op 15% van het deel dat niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Dit betekent dat als jouw zorgverzekeraar alles vergoed, jij geen maandelijkse eigen bijdrage aan ons hoeft te betalen. Dit is doorgaans het geval als je een restitutiepolis hebt.

De overige 85% van het deel dat niet vergoed wordt door jouw zorgverzekeraar, komt voor onze rekening.

Hieronder volgt een voorbeeld van wat jij vergoed en uitgekeerd krijgt van de zorgverzekeraar en wat wij jou dan in rekening brengen:

Voorbeeld 1a: Gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekeraar met inhouding eigen risico:

Gedeclareerd bedrag (onze factuurspecificatie)€ 1.500,-
Niet vergoed door de ZV:€ -300,-
Wel vergoed door de ZV:€ 1.200,-
Inhouding eigen risico door de ZV (1x per jaar):€ -385,-
Aan jou uitgekeerd door de ZV:€ 815,-

Voorbeeld 1b: Wat wij jou in rekening brengen

Wel vergoed door de ZV:€ 1.200,-
Maandelijkse eigen bijdrage: 15% van wat niet vergoed wordt door de ZV (300,-)€ 45,-
Totaal door jou over te maken aan ons:€ 1.245,-
Hoogte maandelijkse bijdrage

Om jou een beter idee te geven hoeveel 15% van niet vergoede zorg kan zijn, geven we je de volgende 2 voorbeelden:

   • De duurste behandelmaand (de maand waarin de meeste behandeling wordt gegeven, denk hierbij aan de periode wanneer er ook groepsbehandeling is), zie voorbeeld 2a; en
   • Het gemiddelde dat je maandelijks betaalt, zie voorbeeld 2b.

DISCLAIMERWij wijzen erop dat dit zeer algemene schattingen zijn waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Behandeling is maatwerk en afgestemd op jouw persoonlijke behoeften. Daarnaast zijn de kosten afhankelijk van veel factoren (zie ook onze pagina’s ‘Tarieven’ en ‘Zorgverzekeraars‘). Hierdoor kunnen de daadwerkelijke kosten in jouw situatie afwijken van de hieronder gegeven voorbeelden.

Voorbeeld 2a:  bedrag 15 % van het niet vergoede deel in de duurste behandelmaand bij verschillende vergoedingspercentages:

 

Vergoed door zorgverzekeraar:50%55%65%70%75%80%100%
Hoogte maandelijkse eigen bijdrage:€189,14€170,23€132,40€113,49€94,57€75,66€0,-

Voorbeeld 2a:  bedrag 15 % van het niet vergoede deel in de gemiddeld over 15 maanden behandeling bij verschillende vergoedingspercentages:

Vergoed door zorgverzekeraar:50%55%65%70%75%80%100%
Hoogte maandelijkse eigen bijdrage:€138,17€100,73€96,72€82,90€69,09€55,27€0,-

Let op: Bij het Centrum voor Schematherapie hanteren wij het NZa-tarief. Als jij een naturapolis hebt dan hanteert jouw zorgverzekeraar waarschijnlijk het lagere marktconforme tarief. Dit betekent dat als jouw polis zegt 70% te vergoeden van het marktconforme tarief, dit bijvoorbeeld slechts 55% is van het bedrag dat wij aan jou declareren (het NZa-tarief), waardoor je een hogere maandelijkse eigen bijdrage betaald! Zie ook onze pagina ‘Zorgverzekeraars‘ voor een voorbeeld hierover en meer uitleg. Je leest hier ook waar je op moet letten als je wilt overstappen.

HET FACTURATIEPROCES

Hoe het facturatieproces eruit ziet, hangt af van bij welke zorgverzekeraar jij verzekert bent (meer informatie op onze pagina ‘Zorgverzekeraars‘).

Hieronder volgen 4 afbeeldingen van het facturatieproces:

   • Afbeelding 1: het facturatieproces als je zorgverzekeraar slechts een deel vergoed en jij de factuur zelf moet indienen
   • Afbeelding 2: het facturatieproces als je zorgverzekeraar alles vergoed en jij de factuur zelf moet indienen
   • Afbeelding 3: het facturatieproces als je zorgverzekeraar slechts een deel vergoed en wij rechtstreeks aan de zorgverzekeraar kunnen declareren
   • Afbeelding 4: het facturatieproces als je zorgverzekeraar alles vergoed en wij rechtstreeks aan de zorgverzekeraar kunnen declareren

Zoals je uit de bovenstaande figuren kunt aflezen, scheelt het je maandelijks een aantal handelingen als je bij een zorgverzekeraar zit aan wie wij als ongecontracteerde zorgaanbieder rechtstreeks kunnen factureren. Het scheelt zelfs nog meer als deze zorgverzekeraar ook nog eens de gehele behandeling vergoed (afbeelding 4). Dit kan een overweging zijn om voor het volgende jaar over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Lees meer hierover op onze pagina ‘Zorgverzekeraars‘.