Gezondheidscheck coronavirus

Indien u één van de volgende vragen met ja kunt beantwoorden, kunt u onze locatie niet bezoeken. In plaats daarvan kunt u de afspraak online laten plaatsvinden. Neem hierover contact op met uw behandelaar.

* Voor meer info: wijsopreis.nl